Afasietherapie Amersfoort

Afasietherapie Amersfoort is de gespecialiseerde logopediepraktijk van Henriette van der Wielen. Afasietherapie Amersfoort biedt behandeling en begeleiding aan mensen met afasie of dysartrie en hun omgeving.

Daarnaast geeft Afasietherapie Amersfoort onderwijs en voorlichting aan diverse doelgroepen.

 

De therapeut

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de HBO logopedie in Leiden

Ik ben werkzaam geweest in verschillende verpleeghuizen. In 2006 heb ik de tweejarige post HBO opleiding neurologische taal- spraakstoornissen gevolgd.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en ik ben voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Afasietherapeuten (NVAT). Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit houd in dat ik voldoe aan hoge kwaliteitscriteria en dat ik mij op de hoogte houd van nieuwe ontwikkelingen door o.a. het volgen van bij- en nascholing, deelname aan kwaliteitskringen voor logopedisten en multidisciplinair overleg.

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van afasiepatiënten op activiteiten- en participatieniveau. Dat wil zeggen de behandeling van het communicatieprobleem in de dagelijkse situatie. Ik heb gemerkt dat deze vorm van behandelen zeer effectief is omdat je het geleerde direct in de praktijk leert brengen waardoor een nieuwe manier van communiceren veel beter wordt opgepakt en het gebruik van hulpmiddelen efficiënter en makkelijker wordt geleerd.

Om meer te kunnen bereiken met deze vorm van behandelen en omdat ik graag eigen baas wil zijn ben ik een eigen praktijk begonnen .

Uitgangspunt van de praktijk is dat u zelf kunt bepalen waaraan u behoefte heeft in de communicatie en dat daar vervolgens aan wordt gewerkt.