Afasietherapie op maat

Afhankelijk van de hulpvraag, de ernst en de duur van de stoornis biedt Afasietherapie Amersfoort een combinatie van stoornis-, activiteiten- en/of participatiegerichte therapie. Een doel van therapie kan zijn:

  • ik wil weer met mijn partner praten
  • ik wil graag zelf mijn e-mails schrijven
  • ik wil vloeiender spreken
  • hoe kan ik leren communiceren met mijn partner met afasie

Bij Afasietherapie Amersfoort krijgt u een tot drie keer in de week therapie. Elke sessie duurt 1 uur. Aan het begin van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld, dit plan wordt op afgesproken tijdstippen geevalueerd waarna wordt besproken of de doelen zijn behaald en of en met welke doelen de behandeling verder gaat. Een behandeling bij Afasietherapie Amersfoort kan gemiddeld tussen de twee maanden en een jaar duren.

De behandeling vindt plaats in de praktijkruimte maar aan huis behandeling is ook mogelijk.

Bij activiteitengerichte training vindt de behandeling na enige tijd op locatie plaats.

Behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. U heeft wel een verwijzing van de (huis)arts nodig.

Stoornisgerichte therapie

Stoornisgerichte therapie richt zich op verbeteren van het functieniveau en is vooral zinvol in de acute en revalidatiefase na een hersenbeschadiging. Het kan ook in de chronische fase bij specifieke hulpvragen van nut zijn. 

Activiteiten- en/of participatiegerichte therapie

Bij activiteiten en/of participatiegerichte therapie worden doelen gesteld gericht op het verbeteren van de communicatie in het dagelijks leven. Samen met de logopedist wordt onderzocht  welke activiteiten u weer zou willen kunnen uitvoeren.

Bijvoorbeeld: “Ik wil weer telefoneren”, “Ik wil weer zelfstandig boodschappen doen” of “Ik wil weer met de trein kunnen reizen.

Deze activiteiten worden eerst in de praktijkruimte geoefend en daarna samen met de logopedist op locatie. Dat betekent dat u in de winkel gaat oefenen of op het station. Later gaat u zelfstandig aan het werk met vooraf gestelde doelen.