Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis die kan ontstaan na een CVA (een hersenbloeding of herseninfarct), een trauma of een hersentumor.

Iemand met afasie heeft moeite met het begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Dit geeft beperkingen in de dagelijkse communicatie.