Welkom bij Afasietherapie Amersfoort 

Afasietherapie Amersfoort is een gespecialiseerde logopediepraktijk voor mensen met spraak- en/ of taalstoornissen na niet aangeboren hersenletsel. Bij Afasietherapie Amersfoort kunt u terecht voor behandeling, begeleiding en/of advies bij afasie of dysarthrie. 

Afasietherapie op maat

Afhankelijk van de hulpvraag, de ernst en de duur van de stoornis biedt Afasietherapie Amersfoort een combinatie van stoornis-, activiteiten- en/of participatiegerichte therapie. Een doel van therapie kan zijn:

  • ik wil weer met mijn partner praten
  • ik wil graag zelf mijn e-mails schrijven
  • ik wil vloeiender spreken
  • hoe kan ik leren communiceren met mijn partner met afasie

Bij Afasietherapie Amersfoort krijgt u een tot drie keer in de week therapie. Elke sessie duurt 1 uur. Aan het begin van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld, dit plan wordt op afgesproken tijdstippen geevalueerd waarna wordt besproken of de doelen zijn behaald en of en met welke doelen de behandeling verder gaat. Een behandeling bij Afasietherapie Amersfoort kan gemiddeld tussen de twee maanden en een jaar duren.

De behandeling vindt plaats in de praktijkruimte maar aan huis behandeling is ook mogelijk.

Bij activiteitengerichte training vindt de behandeling na enige tijd op locatie plaats.

Behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. U heeft wel een verwijzing van de (huis)arts nodig.